Cara Kemaskini Permohonan BSH 2020

Cara Kemaskini Permohonan BSH 2020

Terdapat 2 cara utama untuk memohon skim BSH; anda boleh memohon secara online atau secara offline. Bagi permohonan online, anda perlu melawat https://ebr1m.hasil.gov.my untuk meneruskan permohonan kali pertama anda atau mengemaskini maklumat anda sekiranya anda seorang pemohon BSH dahulu.

Di laman web, terdapat beberapa panduan pengguna yang menunjukkan anda cara membuat permohonan BSH, termasuklah informasi untuk pemohon baru, cara mengemaskini maklumat yang sedia ada, cara menyemak status kelayakan BSH anda, senarai BSH yang diluluskan bank, dan langkah untuk mengisi borang BSH.

Membuat Permohonan BSH Secara Offline

Untuk memohon BSH atau untuk mengemaskini maklumat anda secara offline, anda mesti memuatturun borang berkenaan secara online dalam seksyen BORANG Anda juga boleh mendapatkan borang berkenaan dengan melawat mana-mana lokasi ini:

  • Mana-mana cawangan LHDN
  • Jabatan Pembangunan Persekutuan negeri anda ICU
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM
  • Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM

Setelah melengkapkan borang BSH anda, anda harus membawa salinan MyKad anda dan menghantar borang di mana-mana lokasi yang disenaraikan di atas untuk melengkapkan permohonan BRIM anda.

Membuat Permohonan BSH 2020 Online

Untuk memohon BSH secara online, anda boleh melawat laman web BSH di mana anda boleh membuat permohonan baru di seksyen PERMOHONAN BARU, atau mengemaskini maklumat semasa di seksyen KEMAS KINI PERMOHONAN . Bagi kedua-dua kes, anda akan diminta untuk memasukkan nombor MyKad anda. Adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa anda hanya boleh memohon BR1M secara online jika anda mempunyai MyKad . Jika anda sedang menggunakan dokumen lain, anda hanya boleh membuat permohonan BSH secara offline

Jika Prompt Box muncul yang menunjukkan anda bahawa BSH anda wujud, ini bermakna anda telah memohon untuk BSH sebelum ini dan tidak perlu mengisi borang permohonan. Anda perlu meneruskan untuk mengemaskini maklumat anda yang sedia ada di seksyen yang berkenaan.

Dalam bahagian A, mengisi bidang yang berkaitan dengan butiran anda. Maklumat daripada MyKad akan dipaparkan secara automatik dan tidak boleh diubah. Dalam Bahagian B, anda perlu mengisi maklumat mengenai keluarga anda dan gaji yang berkenaan. Bahagian C berkaitan dengan skim perkabungan BR1M dan anda perlu mengisi maklumat jika berkenaan.

Selepas semua bidang diisi, anda perlu menghantar butiran anda dan mengesahkan bahawa semua maklumat adalah tepat.

Kemaskini Informasi anda secara Online

Bagi pemohon BSH sedia ada, anda perlu mengemaskini maklumat anda secara online dan akan diminta untuk menjawab SOALAN KESELAMATAN sebelum meneruskan. Anda akan diminta untuk menyemak dan mengubah sebarang bidang yang tidak lagi tepat, seperti alamat baru, perubahan gaji atau maklumat lain yang berkaitan jika berkenaan.

Apabila telah siap, menghantar butiran anda dan mengesahkan bahawa semua maklumat adalah tepat. Anda MESTI memastikan maklumat bank anda adalah betul.

BR1M - Info Permohonan dan Kemaskini BRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *