Tarikh Pembayaran BSH 2020

BSH merupakan skim bantuan tunai secara langsung yang diagihkan oleh kerajaan Malaysia kepada isi rumah yang memerlukan bantuan kewangan. Sejak BSH diumumkan dan dilaksanakan pada tahun 2012, terdapat sokongan vokal dan pembangkang daripada orang ramai terhadap BSH. Sebenarnya, adakah BSH baik atau buruk untuk negara dan rakyat jelata? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu mengakui bahawa matlamat BSH adalah tunggal , iaitu mengagihkan semula kekayaan atau kebajikan kepada rakyat yang lebih memerlukan bantuan tersebut. Hanya dengan cara tersebut yang membolehkan penubuhan BSH dinilai secara objektif.

BSH 2020

Adakah Objektif BSH Betul?

Soalan ini pada dasarnya hanya boleh dijawab dalam kapasiti peribadi. Maksudnya, dimanakah anda berdiri antara isu kebajikan dengan campur tangan kerajaan dalam pemindahan harta?

Terdapat hujah-hujah yang menyatakan bahawa mana-mana kebajikan kerajaan hanya menternak pergantungan dan kemalasan dari masa ke masa. Ada yang percaya bahawa mobiliti menaik harus dicapai hanya melalui merit yang saksama, sentuhan moden pada survival yang paling kuat. Sebaliknya, terdapat penyokong kerajaan yang lebih inklusif dan saksama. Kepercayaan ini terutamanya tertumpu kepada mencapai kesaksamaan dalam masyarakat melalui campur tangan kerajaan.

Jika anda tidak percaya dalam kebajikan dan bantuan kerajaan pemindahan kekayaan ke arah kesaksamaan, maka lanjutan daripada itu, BSH adalah dasar yang salah untuk Malaysia kerana matlamatnya bukan yang anda bersetujui.

Adakah Perkara yang Lebih Baik untuk Dilakukan dengan Wang yang Diperuntukkan selain BSH?

Kerajaan mempunyai banyak matlamat yang berbeza untuk mencapai, tetapi dengan sumber yang terhad. Oleh itu, kerajaan perlu memilih objektif yang lebih pragmatik untuk mengimbangi mereka. BSH adalah salah satu antara banyak program dan dasar-dasar lain yang dilaksanakan secara serentak oleh kerajaan.

Memandangkan keutamaan yang sentiasa terbuka untuk dibahaskan, soalan ini hanya boleh dijawab dari sudut pandangan peribadi.

Adakah Tarikh Pembayaran BSH 2020 Bijaksana?

Sekali lagi, soalan ini hanya boleh dijawab dari sudut pandangan peribadi. Bagaimanakah memikir soalan ini berdasarkan 2 faktor utama:

  • Faktor “diri sendiri” : Adakah anda yang mendapat manfaat daripadanya?
  • Kedermawanan – Siapakah yang anda anggap layak menerima kebajikan?

Jadual berikut menunjukkan manfaat daripada BRIM setiap tahun, dan amaun yang diperuntukkan daripada bajet.

Tahun Amaun BSH Bil. isirumah Jumlah Peruntukkan
2012 Isirumah berpendapatan RM3000 atau ke bawah.(RM500) 4.2 milion isirumah RM2.6 bilion
2013 BRIM 2.0 Isirumah berpendapatan RM3000 atau ke bawah.(RM500) 4.3 milion isirumah RM3.6 bilion
Individu berpendapatan kurang daripada RM2000.(RM250) 2.7 milion individu yang belum berkahwin
Isirumah berpendapatan RM3000 atau ke bawah.(RM650)
2014 BRIM 3.0 Isirumah berpendapatan RM3001~RM4000. (RM450) 4.62 milion isirumah RM4.6 bilion
Individu berpendapatan kurang daripada RM2000. (RM300)
Isirumah berpendapatan RM3000 atau ke bawah.(RM950) 2.4 milion individu yang belum berkahwin
Isirumah berpendapatan RM3001~RM4000.(RM750)
2015 BRIM 4.0 Individu yang berpendapatan kurang daripada RM2000. (RM300) 7.1 milion isirumah & individu yang belum berkahwin dijangka telah menerima BRIM RM4.9 bilion

Adakah Langkah yang Lebih Baik sebagai Bantuan Kebajikan selain Pemberian Wang Tunai secara Langsung?

Ini merupakan soalan yang bertanya jika terdapat kaedah yang lebih baik atau cekap untuk mengagihkan kebajikan. Jawapan bagi soalan tersebut boleh diukur secara objektif dalam pelbagai cara:

Kesan Negatif terhadap Sosial

Pemberian wang secara langsung biasanya merupakan simbol syaitan yang membawa kemalasan dan kebergantungan. Sekiranya sebegitu, jika peruntukan BSH meningkat kepada tahap yang membolehkan penerima menyara hidup seperti bersamaan dengan gaji minimum, pemberian wang ini tidak akan membawa kesan negatif pada produktiviti seseorang.

Kesan Penganda Ekonomi /Pembinaan nilai

Ini merupakan kritikan biasa mengenai pemberian wang tunai dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk lain (seperti baucar buku atau biasiswa pendidikan), pemberian wang tunai mungkin tidak membina nilainya dalam jangka masa panjang, sebagai analogi, menyelesaikan punca kemiskinan, dan bantuan dalam bentuk ini bergantung kepada penggunaan individu dari segi kewangan. Namun begitu, persoalan tersebut melibatkan unsur-unsur keutamaan dan adalah terbuka untuk dibahaskan. Sebagai misali, adakah ia lebih penting untuk memberi makan kepada kanak-kanak yang kekurangan zat makanan sekarang, atau untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan mereka?

Kecekapan

Tidak dapat dinafikan, pemberian bantuan wang secara langsung adalah dalam bentuk yang paling cekap. Hal ini demikian kerana pemberian secara tersebut adalah segera dan dapat menyekat penipuan, lagi memastikan wang bantuan diterima oleh penerima yang betul.

Utiliti Bantuan kepada Penerima

Dengan pelbagai perbandingan, wang tunai merupakan bentuk bantuan yang paling serba terhadap penerima. Hal ini demikian kerana bantuan wang ini boleh digunakan berdasarkan keperluan atau kerelaan penerima. Namun begitu, kemudahan atau fleksibiliti ini mungkin membimbangkan pengkritik, kerana penerima mempunyai keupayaan untuk menggunakan bantuan wang ini dengan perbelanjaan yang tidak penting atau bukan keperluan penerima.

Adakah Pelaksanaan BSH Dipengaruhi Oleh Politik?

BSH dianggap sebagai langkah populis kerajaan.Tidak dapat dinafikan bahawa BSH, skim yang dibiayai oleh kerajaan persekutan, adalah dijenamakan dengan banner parti politik. Sememangnya, ramai pengkritik yang mempersoalkan motif di sebalik skim tersebut. Adakah ia dilaksanakan terutamanya untuk mendapat matlamat politik?

Pengaruh gelap politik terhadap BSH tahun 2020 merupakan hal yang tidak dapat dinafikan. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh membuat kesilapan terhapap pengeliruan kedua-dua isu tersebut. Pengaruh politik tidak menghalang usaha daripada menjadi baik atau berkesan secara automatik manakala pengaruh politik masih perlu dinilai dengan kemampuannya.

Kesimpulan

Impak negatif daripada BSH mungkin tidak dramatik bagi Malaysia kerana dengan ketakutan daripada sebahagian rakyat. Jumlah yang diberikan terlalu sedikit untuk menjadikan seseorang malas. Yang paling teruk adalah segmen tertentu dalam masyarakat akan secara tidak langsung terpaksa memberi pemberian, dan item bajet lain akan mempunyai duit yang sedikit untuk diperuntukkan kepadanya.

Sebaliknya, dari perspektif isi rumah yang menghadapi kesusahan, kesan yang diakibatkan daripada tidak menerima bantuan kewangan mungkin menjadi monumental.Terutamanya ketika negara menghadapi inflasi luar biasa yang diakibatkan daripada pelaksanaan GST dan penyingkiran petrol subsidi pada tahun 2020. Tambahan pula, hal mengenai gaji akan menaik untuk membiayai adalah ragu pada masa ini.

Kesimpulannya, BSH berupaya membawa sedikit kelegaan kewangan kepada segmen yang lebih lemah dalam masyarakat tanpa membawa kemudaratan yang besar kepada negara. Langkah BSH sebagai bantuan kebajikan mungkin menjadi dasar “Baik” , tetapi langkah tersebut tentu bukan strategi yang “Buruk”.

BR1M - Info Permohonan dan Kemaskini BRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *