Belanjawan 2021 – Pendaftaran BPR Online

Belanjawan 2021 – Pendaftaran BPR Online

Bantuan Sara Hidup (BSH) digantikan dengan Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) dengan penambahbaikan kadar bantuan dan kategori, flexibiliti2 ini bermula pada disember 2020.

Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) 2021

Kerajaan turut membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara :

Kategori pertama (isi rumah pendapatan bulanan kurang RM2,500)

  • Mempunyai seorang anak = RM1,200
  • Mempunyai 2 anak atau lebih = RM1,800

Kategori kedua (isi rumah pendapatan bulanan RM2,501 – RM4,000)

  • Mempunyai seorang anak = RM800
  • Mempunyai 2 anak atau lebih = RM1,200

Kategori ketiga (isi rumah pendapatan bulanan RM4,001 – RM5,000)

  • Mempunyai seorang anak = RM500
  • Mempunyai 2 anak atau lebih = RM750

Kategori keempat (individu bujang pendapatan RM2,500 kebawah)

  • Terima bantuan RM350

Had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun (sebelum ini 40 tahun)

Pemberian Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) 2021 dijangka akan memberi manfaat kepada 8.1 juta orang dengan peruntukan RM6.5 bilion berbanding 4.3 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion dibawah Bantuan Sara Hidup Rakyat (BSH).

Belanjawan 2021

Artikel Terkait : Pendaftaran BR1M, BSHR dan BPR Online 2021

Menaikan Kadar Bantuan Bulanan

Peruntukan keseluruhan RM2.2 bilion iatu penambahan sebanyak RM700 juta, Dijangka akan memanfaatkan 400.000 penerima.

Inisiatif Meringankan Beban Rakyat

  • Penurunan kadar cukai pendapatan

Penurunan 1% bagi banjaran pendapatan bercukai RM50.000 – RM70.000

RM6.5 bilion peruntukan keseluruhan dijangka akan memanfaatkan 8.1 juta penerima

Program jaringan prihatin RM1.5 bilion, bantuan RM180 dalam bentuk kredit telekomunikasi yang dijangka akan memanfaat 8 juta individu B40

  • Bantuan pembayaran sasaran untuk B40 dan perusahaan mikro

Penangguhan ansuran selama 3 bulan atau pengurangan ansuran sebanyak 50% selama 6 bulan

  • Bantuan pembayaran sasaran dipanjangkan kepada golongan M40

Yang hilang pekerjaan dan mengalami pengurangan pendapatan akibat COVID-19

BR1M - Info Permohonan dan Kemaskini BRIM

There is 1 comment for this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *