Tarikh Pembayaran BSH 2020 secara bulanan

Seakan-akan tiada perubahan dibuat pada kaedah dan tarikh pembayaran BSH 2020 yang akan datang. Kerajaan tetap TIDAK akan membayar dengan cara sekali gus mengikut laporan berita di RTM di TV yang dapat kami perhatikan.

Tarikh Pembayaran BSH 2020

Is irumah Bawah RM1,000 (e-Kasih): RM1050

  • Bayaran pertama: RM350 pada Januari 2020
  • Bayaran kedua: RM350 pada Mei 2020
  • Bayaran ketiga:RM 350 pada September 2020

Is irumah bawah RM3,000: RM1000

  • Bayaran pertama: RM300 pada Januari 2020
  • Bayaran kedua: RM350 pada Mei 2020
  • Bayaran ketiga:RM 350 pada September 2020

Is irumah RM3,001 ke RM4,000: RM800

  • Bayaran pertama: RM250 pada Januari 2020
  • Bayaran kedua: RM250 pada Mei 2020
  • Bayaran ketiga:RM 300 pada September 2020

BRIM Bujang: RM400

  • RM400 sekali pada Januari 2020

BSH 2020 Kemaskini

Kami tidak mengecualikan berkemungkinan BR1M akan dibayar setiap bulan menurut berita yang dilaporkan. Sekiranya tarikh ditetapkan secara bulanan penerima akan terima wang mulai Januari ke Disember 2020, terutamanya kepada kategori isi rumah yang menerima kadar yang agak tinggi.

Kerajaan amatlah mengalakkan kerjasama daripada pendaftar agar menghantar butiran yang betul disertai nombor akaun bank bagi memudahkan transaksi pada masa pembayaran. Kemaskini dan perdaftaran baru bagi BSH online 2020 akan bermula pada awal bulan Disember tahun 2020.

BR1M - Info Permohonan dan Kemaskini BRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *