Cara Kemaskini Permohonan BR1M 2019

Cara Kemaskini Permohonan BR1M 2019

Terdapat 2 cara utama untuk memohon skim BR1M; anda boleh memohon secara online atau secara offline. Bagi permohonan online, anda perlu melawat https://ebr1m.hasil.gov.my untuk meneruskan permohonan kali pertama anda atau mengemaskini maklumat anda sekiranya anda seorang pemohon BR1M dahulu.

Di laman web, terdapat beberapa panduan pengguna yang menunjukkan anda cara membuat permohonan BR1M, termasuklah informasi untuk pemohon baru, cara mengemaskini maklumat yang sedia ada, cara menyemak status kelayakan BRIM anda, senarai BRIM yang diluluskan bank, dan langkah untuk mengisi borang BR1M.

Membuat Permohonan BR1M Secara Offline

Untuk memohon BRIM atau untuk mengemaskini maklumat anda secara offline, anda mesti memuatturun borang berkenaan secara online dalam seksyen BORANG Anda juga boleh mendapatkan borang berkenaan dengan melawat mana-mana lokasi ini:

  • Mana-mana cawangan LHDN
  • Jabatan Pembangunan Persekutuan negeri anda ICU
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM
  • Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM

Setelah melengkapkan borang BRIM anda, anda harus membawa salinan MyKad anda dan menghantar borang di mana-mana lokasi yang disenaraikan di atas untuk melengkapkan permohonan BRIM anda.

Membuat Permohonan BR1M 2019 Online

Untuk memohon BR1M secara online, anda boleh melawat laman web BR1M di mana anda boleh membuat permohonan baru di seksyen PERMOHONAN BARU, atau mengemaskini maklumat semasa di seksyen KEMAS KINI PERMOHONAN . Bagi kedua-dua kes, anda akan diminta untuk memasukkan nombor MyKad anda. Adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa anda hanya boleh memohon BR1M secara online jika anda mempunyai MyKad . Jika anda sedang menggunakan dokumen lain, anda hanya boleh membuat permohonan BRIM secara offline

Jika Prompt Box muncul yang menunjukkan anda bahawa BR1M anda wujud, ini bermakna anda telah memohon untuk BRIM sebelum ini dan tidak perlu mengisi borang permohonan. Anda perlu meneruskan untuk mengemaskini maklumat anda yang sedia ada di seksyen yang berkenaan.

Dalam bahagian A, mengisi bidang yang berkaitan dengan butiran anda. Maklumat daripada MyKad akan dipaparkan secara automatik dan tidak boleh diubah. Dalam Bahagian B, anda perlu mengisi maklumat mengenai keluarga anda dan gaji yang berkenaan. Bahagian C berkaitan dengan skim perkabungan BR1M dan anda perlu mengisi maklumat jika berkenaan.

Selepas semua bidang diisi, anda perlu menghantar butiran anda dan mengesahkan bahawa semua maklumat adalah tepat.

Kemaskini Informasi anda secara Online

Bagi pemohon BR1M sedia ada, anda perlu mengemaskini maklumat anda secara online dan akan diminta untuk menjawab SOALAN KESELAMATAN sebelum meneruskan. Anda akan diminta untuk menyemak dan mengubah sebarang bidang yang tidak lagi tepat, seperti alamat baru, perubahan gaji atau maklumat lain yang berkaitan jika berkenaan.

Apabila telah siap, menghantar butiran anda dan mengesahkan bahawa semua maklumat adalah tepat. Anda MESTI memastikan maklumat bank anda adalah betul.

BR1M - Info Permohonan dan Kemaskini BRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *