Cara Kemaskini Permohonan BRIM 2018

Cara Kemaskini Permohonan BRIM 2018

Terdapat 2 cara utama untuk memohon skim BRIM; anda boleh memohon secara online atau secara offline. Bagi permohonan online, anda perlu melawat https://ebr1m.hasil.gov.my untuk meneruskan permohonan kali pertama anda atau mengemaskini maklumat anda sekiranya anda seorang pemohon BRIM dahulu.

Di laman web, terdapat beberapa panduan pengguna yang menunjukkan anda cara membuat permohonan BRIM, termasuklah informasi untuk pemohon baru, cara mengemaskini maklumat yang sedia ada, cara menyemak status kelayakan BRIM anda, senarai BRIM yang diluluskan bank, dan langkah untuk mengisi borang BRIM.

Membuat Permohonan BRIM secara Offline

Untuk memohon BRIM atau untuk mengemaskini maklumat anda secara offline, anda mesti memuatturun borang berkenaan secara online dalam seksyen BORANG Anda juga boleh mendapatkan borang berkenaan dengan melawat mana-mana lokasi ini:

  • Mana-mana cawangan LHDN
  • Jabatan Pembangunan Persekutuan negeri anda ICU
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM
  • Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM

Setelah melengkapkan borang BRIM anda, anda harus membawa salinan MyKad anda dan menghantar borang di mana-mana lokasi yang disenaraikan di atas untuk melengkapkan permohonan BRIM anda.

Membuat Permohonan BRIM 2018 Online

Untuk memohon BRIM secara online, anda boleh melawat laman web BRIM di mana anda boleh membuat permohonan baru di seksyen PERMOHONAN BARU, atau mengemaskini maklumat semasa di seksyen KEMAS KINI PERMOHONAN . Bagi kedua-dua kes, anda akan diminta untuk memasukkan nombor MyKad anda. Adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa anda hanya boleh memohon BRIM secara online jika anda mempunyai MyKad . Jika anda sedang menggunakan dokumen lain, anda hanya boleh membuat permohonan BRIM secara offline

Jika Prompt Box muncul yang menunjukkan anda bahawa BRIM anda wujud, ini bermakna anda telah memohon untuk BRIM sebelum ini dan tidak perlu mengisi borang permohonan. Anda perlu meneruskan untuk mengemaskini maklumat anda yang sedia ada di seksyen yang berkenaan.

Dalam bahagian A, mengisi bidang yang berkaitan dengan butiran anda. Maklumat daripada MyKad akan dipaparkan secara automatik dan tidak boleh diubah. Dalam Bahagian B, anda perlu mengisi maklumat mengenai keluarga anda dan gaji yang berkenaan. Bahagian C berkaitan dengan skim perkabungan BRIM dan anda perlu mengisi maklumat jika berkenaan.

Selepas semua bidang diisi, anda perlu menghantar butiran anda dan mengesahkan bahawa semua maklumat adalah tepat.

Kemaskini Informasi anda secara Online

Bagi pemohon BRIM sedia ada, anda perlu mengemaskini maklumat anda secara online dan akan diminta untuk menjawab SOALAN KESELAMATAN sebelum meneruskan. Anda akan diminta untuk menyemak dan mengubah sebarang bidang yang tidak lagi tepat, seperti alamat baru, perubahan gaji atau maklumat lain yang berkaitan jika berkenaan.

Apabila telah siap, menghantar butiran anda dan mengesahkan bahawa semua maklumat adalah tepat. Anda MESTI memastikan maklumat bank anda adalah betul.

BR1M - Info Permohonan dan Kemaskini BRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *